Unități de măsură vechi: o lămurire

Data publicării:

Introducere

Acest articol încearcă să clarifice și să sintetizeze valorile echivalente în sistemul metric ale vechilor unități de măsură folosite în spațiul românesc, în baza lucrărilor de referință menționate în Bibliografie. Am documentat de asemenea erorile strecurate în diversele dicționare românești.

Unități de măsură vechi

Măsuri pentru capacitate

Pentru lichide

Măsuri vechi pentru capacitate (la lichide)
Unitate Muntenia Moldova
Vadră 12,880 litri 15,200 litri
Oca 1,288 litri 1,520 litri
Litră 0,322 litri 0,380 litri
Dram 0,00322 litri (3,22 ml) 0,0038 litri (3,8 ml)

Pentru materii uscate

1 chilă = 679,268 litri în Muntenia, 430 litri în Moldova.

NB. Ocalele, ca capacitate, atât în Moldova cât și în Muntenia se întrebuințéză de ordinar numaĭ pentru licuide; căcĭ materiile uscate, de la baniță în jos se vêndŭ cu ocaoa pond și sub divisiunele eĭ ca pond. De și în Dobrogea banița se socotesce 10 ocale, este însă uă apreciare maĭ multŭ nominală, căcĭ în realitate grânele în detaliŭ se vêndŭ cu ocaoa pond. [Zanne]

Măsuri pentru greutate

Măsuri vechi pentru greutate
Unitate Muntenia Moldova Dobrogea
Oca 1271,86 grame 1291 grame 1282,945 grame
Litră 317,975 grame 322,75 grame
Dram 3,17965 grame 3,2275 grame 3,2073625 grame
Tenchi 0,7949125 grame 0,806875 grame
Carat 0,20046 grame

# Bibliografie

Ajutorul comerciantului, al agricultorului și al inginerului (1873)

Ion Ghika, Dimitrie A. Sturdza, Ajutorul comerciantului, al agricultorului și al inginerului. Greutățĭ și măsurĭ. Formule întrebuințate în Comerciu, Bancă, Agricultură și Ingineria civilă., Librăria Socec și Comp., Bucurestiĭ, 1873.

Răsfoiește un exemplar online la British Library.

Noțiuni de systemulŭ metricŭ (1878)

Ioan Ganea (Institutore), Noțiuni de systemulŭ metricŭ pentru usulŭ claselorŭ primarie de ambele-sexe. Prelucratŭ conformŭ programei în vigóre și aprobat de Onor. Ministru allŭ Cultelor și instrucțiuneĭ publice., Edițiunea II, Typographia P. M. Pestemalgioglu, Brăila, 1878.

# Barem de mĕsuri și greutăți (1879, 1904)

Al. Zanne (Inginer-hotarnic), Barem de mĕsuri și greutăți conținênd transformările tutulor mesurilor și greutăților române din Muntenia, Moldavia și Dobrogea în metri și vice-versa dupe cele mai autorisate documente precedate de originea și istoricul sistemului metric, teoria mĕsurilor și etalónelor și desvoltarea sistemului metric și urmate de căte-va tabele de calcule-făcute dintre cele indispensabile inginerilor, Imprimeria Statului, Curtea Șerban-Vodă, Bucuresci, 1879.

Al. Zanne, Dimitrie Al. Zanne (Inginer și arhitect), Barem de mĕsuri și greutăți conținând transformările tutulor măsurilor și greutăților române din Muntenia, Moldova și Dobrogea în metri și vice-versa după cele mai autorisate documente precedate de originea și istoricul sistemului metric, teoria măsurilor și etaloanelor și desvoltarea sistemului metric, urmate de tabele de calcule făcute dintre cele indispensabile inginerilor, suprafețe și cuburi pentru lemne de construcție, formule algebrice, trigonometrice, etc. […], Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, București, 1904.

N.B.: în ambele la p. 54, la unități de măsură pentru capacitatea lichidelor, coloanele Muntenia și Moldova au fost inversate la tipar. Tabelul de la p. 64 conține valorile corecte în rubricile Dramurĭ în Litri și Ocale în Litri.

Cum măsurau strămoșii (1971)

Nicolae Stoicescu, Cum măsurau strămoșii. Metrologia medievală pe teritoriul României, Editura Științifică, București, 1971. [Conține bibliografie.]

Răsfoiește la Biblioteca Digitală a Bucureștilor.


# Unitățile de măsură vechi în dicționarele românești

Lazăr Șăineanu — Dicționar Universal al Limbei Române (Ediția a VI-a, 1929)

dram n. 1. măsură de capacitate, a patra sută parte dintr’o oca (= 01.0038); 2. măsură de greutate (= 3 gr., 38); […] Sursă

litră f. 1. veche măsură de greutate 1/4 dintr’o oca (= 318 sau 322 gr.); 2. veche măsură de capacitate (= 0, 38 sau 0, 32). […] Sursă

ocà f. 1. veche măsură de capacitate (1,520 sau 1,288) și de greutate (1 kg. 272 sau 1 kg. 291): ocaua era împărțită în 400 dramuri; […]. Sursă

Definițiile pentru litră și oca cuprind ambele perechi de valori dar nu menționează care dintre ele se foloseau în Muntenia și care în Moldova.

La dram, valoarea 01,0038 este o greșeală de tipar, intenția era 0ˡ,0038 — adică zero litri — corespunzând dramului ca unitate de greutate în Moldova. Ediția a doua din 1904 nu prezenta această eroare. 3 gr., 38 pare și ea o eroare, probabil 3 gr., 18 din Muntenia?

Aŭgust Scriban — Dicționarŭ Limbiĭ Româneștĭ (1939)

dram n., […] O veche măsură de capacitate, a suta parte din litră (în Munt. = 0,00322 din litru, în Mold. = 0,00380). O veche măsură de greutate, a suta parte din litră (în Munt. = 3 gr. 1797, în Mold. = 3 gr. 2275). […] Sursă

lítră f., […] O veche măsură de greutate egală cu un sfert de oca (în Munt. 317 grame și 965 de miligrame, și în Mold. 322 de grame și 750). O veche măsură de capacitate (întrebuințată de popor și azĭ la lapte) egală cu un sfert de oca (în Munt. 380, în Mold. 320 mililitri). […] Sursă

ocá (Munt.) și ócă (Mold.) […] O veche măsură de greutate (în Munt. = 1 kg. 271 gr., în Mold. = 1 kg. 291) și de capacitate (în Munt. = 1 litru și 520, în Mold. = 1 litru și 288). […] Sursă

În Dicționarul August Scriban, definițiile pentru oca și litră ca unități de măsură a capacității inversează valorile pentru Muntenia și Moldova.

Dicționarul Limbii Romîne Literare Contemporare (1955-1957)

dram, dramuri, s. n. 1. Veche unitate divizionară egală în Muntenia cu 3,18 g, iar în Moldova cu 3,23 g. […] 2. Veche unitate divizionară pentru măsurarea capacității, egală în Muntenia cu 3,22 cmc, iar în Moldova cu 3,80 cmc. […] Sursă

lítră, litre, s. f. […] Măsură de greutate echivalînd în trecut cu aproximativ 320 grame, iar azi cu un sfert de kilogram. […] Sursă

ocá, ocale, s. f. (Învechit și popular) 1. Unitate de măsură de greutate, cu valorile de 1260 de grame (în Transilvania), 1271 de grame (în Muntenia) și 1291 de grame (în Moldova); […] 2. Unitate de măsură de capacitate, cu valorile de 1288 de mililitri (în Moldova și Transilvania) și 1520 de mililitri (în Muntenia); […] Sursă

În DLRLC, definiția pentru oca pentru măsura capacității inversează valorile pentru Muntenia și Moldova.

Dicționarul Etimologic Român (1958-1966)

dram (drámuri), s. n. – 1. Veche măsură de greutate în valoare de 3,38 gr. în Țara Românească și 3,23 gr. în Moldova. – 2. Măsură de capacitate în valoare de 0,0038 l în Țara Românească și 0,0032 l în Moldova. Sursă

lítră (lítre), s. f. – 1. Măsură veche de greutate egală cu un sfert de oca (318 g în Munt., 323 g în Mold.). – 2. Veche măsură de capacitate, egală cu un sfert de oca (380 ml în Munt., 320 ml în Mold.). Sursă

ocá (ocále), s. f. – 1. Greutate înv., egală cu 1271 g în Munt. și 1201 g în Mold. – 2. Măsură înv. de capacitate pentru lichide, valorînd 1,25 l în Munt. și 1,288 l în Mold. […] Sursă

În DER, valoarea 3,38 gr. pentru dram ca măsură a greutății în Țara Românească este o greșeală de tipar (ar trebui să fie 3,18 gr.). Ca măsuri ale capacității, valorile pentru dram, litră, și oca în Țara Românească vs. Moldova sunt inversate. Definiția pentru oca include și două greșeli de tipar: 1201 g în loc de 1291 g, 1,25 l în loc de 1,52 l.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române (1998, 2009)

dram, dramuri, s. n. 1. Veche unitate de măsură pentru greutate (egală cu 3,18-3,23 grame) și pentru capacitate (egală cu 3,23-3,80 centimetri cubi). Sursă

lítră, litre, s. f. 1. (Pop.) Măsură de capacitate sau de greutate egală cu un sfert de litru sau de kilogram. […] 2. Măsură de capacitate sau de greutate folosită în trecut, egală cu circa o treime de litru sau de kilogram. […] Sursă

ocá, ocale, s. f. Veche unitate de măsură pentru capacități și greutăți, egală cu circa un litru (sau un kilogram) și un sfert […] Sursă

În DEX'98, valorile pentru cele trei unități de măsură sunt trecute mai vag, însă merită menționat că 3,23 centimetri cubi la dram ar trebui să fie 3,22. DEX'09 clarifică (și include valorile corecte):

dram, dramuri, s. n. 1. Veche unitate de măsură pentru greutate și capacitate, în Țara Românească (3,18 g, respectiv 3,22 cm³) și în Moldova (3,23 g, respectiv 3,80 cm³). Sursă

Micul Dicționar Academic, ed. a II-a (2010)

dram […] sn Veche unitate de măsură a greutății egală, în Muntenia, cu 3,18 grame și, în Moldova, cu 3,23 grame. […] 3 sn Veche unitate de măsură a capacității, egală, în Muntenia, cu 3,23 cm³, iar în Moldova cu 3,80 cm³. Sursă

litră sf […] 1-2 (Pop) Măsură (de capacitate sau) de greutate egală cu un sfert (de litru sau) de kilogram. […] 4 Veche măsură de greutate a cărei mărime a variat după regiuni și după epoci între 250 și 322 de grame, echivalentă astăzi cu 250 de grame. Sursă

oca sf […] (Îvp) 1-2 Veche unitate de măsură pentru masă și volum, egală cu aproximativ (un kilogram sau) un litru și un sfert. […] Sursă

MDA2 repetă (mica) greșeală de 3,23 cm³ în loc de 3,22 cm³ pentru dram ca măsură a capacității în Muntenia.

Ultima actualizare: