Calculator pentru domeniul public în România

Conținut actualizat la 8 ianuarie 2023.

Un ghid inspirat de formatul paginii Wikipedia: Drepturi de autor în România. Trebuie menționat că informațiile de pe această pagină sunt prezentate cu titlu pur informativ și nu reprezintă consultanță juridică.

Regulile de mai jos sunt ordonate cronologic. O regulă fixă (📌) rămâne valabilă în forma actuală de la an la an, adică pe baza ei nu mai intră nicio operă nouă în domeniul public. În schimb, pe baza unei reguli mobile (⌛️), noi opere intră în domeniul public pe data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Regulile fixe (📌) sunt produse de termenele mai scurte impuse de D321/1956 expirate până la intrarea în vigoare a L8/1996. În forma inițială, legea din 1996 conținea o presupusă eroare de tipar la art. 149 (3):

Durata drepturilor de exploatare asupra operelor create de autorii decedați înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi și pentru care au expirat termenele de protecție se prelungește până la termenul de protecție prevăzut în prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Regulile fixe (📌) se bazează pe ipoteza că spiritul legii era să nu prelungească retroactiv drepturile de autor pentru operele intrate deja în domeniul public sub legislația anterioară, ci să prelungească termenul pentru opele încă protejate, deci ca art. 149 (3) să se refere la operele pentru care nu au expirat termenele de protecție. Ipoteza este susținută de corectarea acestui paragraf prin L285/2004.

Ce întră în domeniul public

Următoarele categorii de opere literare întră în domeniul public în România la data de 1 ianuarie 2024.

📌 Regulă fixă. Orice operă literară a unui autor mort înainte de 1 ianuarie 1946, indiferent de data la care a fost publicată, este în domeniul public.

Explicație

Au trecut 50 de ani de la moartea autorului, termenul maxim de protecție conform D321/1956. Termenul a expirat înainte de intrarea în vigoare a L8/1996, care ar fi impus condiții suplimentare pentru operele postume.

⌛️ Regulă mobilă. Orice operă literară a unui autor mort înainte de 1 ianuarie 1954, cât timp aceasta a fost publicată înainte de 1 ianuarie 1999, este în domeniul public.

Explicație

Au trecut 70 de ani de la moartea autorului. În cazul operelor postume, au trecut 25 de ani de la prima lor publicare. Termenele sunt impuse de L8/1996.

⌛️ Regulă mobilă. Orice operă literară colectivă publicată înainte de 1 ianuarie 1954, indiferent cât au trăit autorii săi, este în domeniul public.

Explicație

Au trecut 70 de ani de la publicare. Conform L8/1996, care impune acest termen, o operă se consideră colectivă atunci când contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create — art. 6 (1).

⌛️ Regulă mobilă. Orice operă literară publicată sub pseudonim înainte de 1 ianuarie 1954, cât timp identitatea autorului nu a fost făcută publică până la expirarea termenului, este în domeniul public.

Explicație

Au trecut 70 de ani de la publicare, și în acest timp identitatea autorului nu a fost făcută publică. Termen impus de L8/1996.

📌 Regulă fixă. Enciclopediile, dicționarele, sau culegerile publicate înainte de 1 ianuarie 1976 sunt în domeniul public.

Explicație

Aceste tipuri de opere sunt protejate de D321/1956 pe o perioadă de 20 de ani de la publicare prin art. 7 (a), termen expirat înainte de intrarea în vigoare a L8/1996, deci neprelungit. Categoria nu este clarificată dincolo de enumerarea enciclopedii, dicționare și culegeri.

📌 Regulă fixă. Orice operă literară a unui autor mort înainte de 1 ianuarie 1981, al cărui soț și ascendenți au murit înainte de 1 ianuarie 1996, și care nu a avut descendenți, este în domeniul public.

Explicație

Conform D321/1956, la moartea autorului drepturile sunt transferate soțului și ascendenților autorului (părinți, bunici, etc.) pe durata vieții acestora, descendenților (copii, nepoți de fiu, etc.) timp de 50 de ani, și altor categorii de moștenitori timp de 15 ani. Toate aceste termene au expirat înainte de intrarea în vigoare a L8/1996, deci nu au fost prelungite.

Referințe

Ultima actualizare: