Calligraphica: arta și pedagogia scrierii frumoase

Repere în educația scrierii frumoase în România, din 1859 pînă în prezent, în cărți și caiete.

Vezi și Dosar: Din istoria pedagogiei scrisului.

O nouă metodă de scris-citit

Dr. Florica Bagdasar, Florica Stafiescu, O nouă metodă de scris-citit, Tipografia Furnica, București, 1946.

Abecedar (1955—1994)

Maria Giurgia, Maria Georgescu-Boștină, Abecedar, Editura didactică și pedagogică, București.

Date bio-bibliografice

Ediții în 1955, 1968, 1970, 1990. Ediția din 1970 trece la scrierea oblică simplificată, caligrafie de Constantin Vlădescu. Ediția din 1990 introduce literele K, Q, Y [de confirmat] și o altă variantă a unor litere, caligrafie de Mircea Coțofană.

Ultima actualizare: