Cunoștințele elevului din primele clase (III)

Formarea deprinderilor de care trebuie să dispună școlarii din primele clase constituie o preocupare importantă a psihopedagogilor și specialiștilor în predarea diferitelor discipline, datorită faptului că deprinderile au o pondere deosebit de importantă în pregătirea elevilor din aceste clase.

[…]

Se pun o serie de probleme de mult interes și în legătură cu formarea deprinderilor de scriere. In momentul de față li se predă elevilor scrierea caligrafică, care a rămas, în linii generale, aproape aceeași cu scrierea de acum un veac. Majoritatea psihopedagogilor sînt însă de părere că numeroase cauze psihologice împiedică însușirea unei asemenea scrieri caligrafice și impun adoptarea unei scrieri simplificate. De pildă, faptul că în scrierea caligrafică literele sînt dispuse oblic, avînd o înclinare de 30°, determină o poziție oblică a capului și corpului școlarului în timpul scrisului. Or, în mod firesc, elevul se orientează către poziția dreaptă, ceea ce face ca stimulentul — litera caligrafică model — să-și piardă din valoare. La aceasta se asociază însă și alte elemente care împiedică litera caligrafică model să fie un stimulent puternic. Astfel, școlarul vine în contact și cu alți stimulenți, mai puternici ca valoare de excitație corticală și cu capacități mai îndelungate de asociere: este vorba de literele de tipar din manuale, din ziare și reviste, de pe firmele văzute pe stradă etc. Toți acești stimulenți determină continuu un proces de ștergere a stimulentului pe care îl reprezintă litera model caligrafică, situată, prin caracteristicile ei, la un pol opus. S-a stabilit de asemenea că literele simple, drepte, impresionează într-o măsură mult mai mare decît literele caligrafice analizatorul vizual al școlarului. La aceasta se mai adaugă efectul psihologic contradictoriu determinat de alternanța între oblicitatea liniilor din caietele-tip pentru scrierea caligrafică și perpendicularitatea liniilor din caietele de matematică. O serioasă dificultate suplimentară pentru formarea deprinderilor de scriere o constituie și variația apăsării exercitate asupra peniței pentru obținerea alternanței de grosimi caracteristică literelor caligrafice.

Toate acestea fac ca de la început să existe două tendințe în scrierea elevilor, aceștia renunțînd tot mai mult, pe măsură ce trec în clasele mai mari, la elementele de scris caligrafic și adoptînd un scris simplificat. Fiind însă nevoiți să-și formeze singuri, fără îndrumări, un asemenea scris, mulți din ei ajung să folosească caractere încîlcite, ilizibile, inegale și lipsite de eleganță.

Pornind de la aceste constatări, psihopedagogii propun să li se predea de la început elevilor o scriere simplificată cît mai apropiată de tendințele obiective existente în formarea deprinderilor de scris. Caracteristicile acestui scris simplificat ar fi orientarea pe verticală a axei literelor — întrucît această orientare constituie direcția optimă de scris — și eliminarea ornamentelor parazitare și a alternanțelor de grosimi. Iată, în comparație cu literele mari caligrafice actuale, litere simplificate:

Se consideră că, utilizînd o asemenea scriere simplificată, pe baza căreia se pot forma mai ușor automatismele, și copiii mai mici de 7 ani pot învăța să scrie corect și rapid. Nu mai puțin important este faptul că adoptarea scrierii simplificate poate duce și la îmbunătățirea caracteristicilor generale ale scrierii elevilor.

[…]

Modernizarea procedeelor de formare a deprinderilor în primele clase poate contribui în mod substanțial ca, încă de pe treptele sale inferioare, procesul de învățare să nu se reducă la însușirea unor abilități izolate, ci să fie orientat ferm spre organizarea unui sistem ale cărui elemente să se afle într-o înlănțuire perfect logică.

— Mircea Herivan


Extras din articol apărut în Gazeta Învățămîntului, 20 noiembrie 1964 [AD].

Ultima actualizare: