Exercițiile de scriere batardă

Exemplu de scriere batardă pe caiet cu liniatură oblică

In trimestrul al III-lea, lecțiile de caligrafie în care se predă scrierea batardă se bazează pe recapitularea şi corelarea cunoştinţelor căpătate pînă acum. Aceasta se realizează printr-o serie de exerciții practice, aplicative.

Pentru scrierea exercițiilor elevii vor folosi un caiet neliniat, sub care vor pune un transparent liniat, ca în desenele alăturate.

Primele exerciții vor consta din scrierea unor propoziţii scurte sau a unor lozinci. Mai tîrziu, elevii vor putea scrie fără transparent, pe foi neliniate, anunţuri pentru acțiunile prevăzute în domeniul muncii în afară de clasă şi extraşcolare, angajamentul solemn al pionierului etc.

Exercițiile trebuie să asigure o legătură strînsă între cunoştintele predate în variatele lecții de caligrafie din cursul anului, oferind un prilej de aprofundare a regulilor tehnice în legătură cu structura grafică a literelor, a distanţelor reglementare între litere şi cuvinte. De asemenea, trebuie să ajute la adaptarea elevilor la cerințele noi — „punerea în pagină” a textului formulat de profesor, găsirea unei forme cît mai estetice pentru prezentarea conținutului etc.

— Prof. Elisabeta Ulmeanu, Şcoala de 8 ani nr. 11 Bucureşti


Articol apărut în Gazeta Învățămîntului, 5 aprilie 1963 [AD].

Ultima actualizare: