Predarea scrierii ronde

Model de litere ronde

Ca şi predarea scrierii cursive sau batarde, predarea scrierii ronde contribuie la dezvoltarea deprinderii elevilor de a scrie frumos, de a da o formă exterioară ordonată şi estetică lucrărilor lor.

Spre deosebire de celelalte scrieri prevăzute în programa şcolară, scrierea rondă nu este o scriere înclinată. Trăsăturile ei de bază sînt : bastonatele. trăsături verticale la fel de groase şi trăsăturile rotunde ovale şi semiovale.

Ca şi la scrierea cursivă, portativul este format din 6 linii orizontale 3 rinduri mari şi 2 jumătăți la marginea de sus şi de jos a celor 3 rînduri. Liniile verticale formează pătrățele cu liniatura orizontală. Pentru uzul şcolar se pot folosi cu succes caiete de matematică: patru pătrățele din caietul de matematică sint socotite drept unul pentru scrierea rondǎ; deci, într-un portativ vor intra pe vertical 8 pătrățele din caietul de matematică. Este bine să se linieze caietul în prealabil, între portative se lasă spații libere de cel puțin un pătrǎțel.

Pentru scrierea rondă se întrebuinţează o peniță specială — penița rondă cu vîrful tăiat oblic — sau alte penițe ce se găsesc în comert, tăiate oblic la virf şi slefuite.

La predare profesorul desenează la tablă, pe portativ, întîi fiecare element component al literei în mod separat şi abia după aceea litera respectivă. Pentru ca elevii să observe mai bine cum se înscrie litera pe portativ, ca şi ordinea scrierii elementelor componente, punem săgeți ce indică direcția trăsăturilor şi cifre ce indică ordinea trăsăturilor înscrise.

Conform programei, în trimestrul al III-lea se prevede la clasa a V-a predarea scrierii ronde, iar la clasa a VI-a recapitularea ei în cadrul recapitulării scrierilor parcurse în anii precedenți.

în clasa a V-a, la predarea scrierii ronde, voi urma ordinea genetică a literelor conform grupelor indicate în programă. în clasa a VI-a, unde voi repartiza pentru recapitularea scrierii ronde o oră, voi urma ordinea alfabetică.

La aplicații voi scrie cu elevii diferite nume proprii din geografia țării, în special nume de oraşe sau centre industriale apărute de curînd pe harta țării, nume de localităţi istorice, nume de eroi comunişti şi utecişti, date istorice. Pentru a înviora lecţia voi cere elevilor să propunǎ ei înşişi astfel de nume.

în cadrul orelor următoare, în care voi organiza exerciții aplicative de scriere rondă în combinare cu scrierea cursivă sau batardă, vom scrie inventarul clasei (în care titlul şi data vor fi scrise în rondă, iar denumirea obiectelor şi numărul lor cursiv), vom întocmi un anunț etc. O astfel de lucrare poate fi socotită drept un extemporal şi notată. Lucrările cele mai bune ca şi cele mai slabe vor fi analizate din punct de vedere al formei exterioare cît şi al conținutului, față de întreaga clasă. Pentru încurajarea elevilor voi expune cele mai bune lucrări într-o vitrină specială, în holul şcolii.

— Maria Avachian, Şcoala de 8 ani nr. 27 Bucureşti


Articol apărut în Gazeta Învățămîntului, 12 aprilie 1963 [AD].

Ultima actualizare: