Scriere verticală sau înclinată?

Discuție ad-hoc la Școala generală Nr. 52 din Capitala

Scrierea fiecărui om depinde de un complex mare de factori psihologici şi educativi, asupra cărora, din lipsă de spațiu, nu ne propunem să insistăm in rindurile de față. Vrem doar să subliniem un singur amănunt indeobşte cunoscut de felul in care ii obişnuim pe elevi си grafia literelor din clasa intii încă din clipa cînd le punem în mînă un creion sau un pix chiar dacă ceilalți factori interni sau externi îşi vor exercita influența, depinde scrisul lor pentru tot restul vieții.

Scriere estetică, plăcută privirii... Desigur, nici acest deziderat nu trebuie neglijat. Mai important, însă, după părerea noaatră, în epoca trepidantá in care trăim, este un alt aspect, spre care de altfel şi converg toate strădaniile factorilor educativi interesați al deprinderii elevului cu o scriere rapidă și în acelaşi timp inteligibilă. O scriere asternută pe hirtie cu un minim de efort, cu un maxim de randament şi cu o poziție a corpului în bancă sau la masa de scris absolut nedăunătoare. Experimente pentru aflarea unei soluții optime în acest sens s-au făcut şi probabil se vor mai face. La ce concluzii practice s-a ajuns? Discuția noastră, purtată de curind la Școala generală nr. 52 din Capitală avind drept interlocutoare pe prof. Doina Duma, directoarea şcolii, şi pe învățătoarea Constanța Voicu a scos in evidență unele observaţii şi concluzii proprii, bazate pe activitatea concretă de la clasă, pe care le consemnăm in cele ce urmează. Prof. Doina Duma: Sint directoare a acestei scoli de trei ani, şi de fiecare dată programa a prevăzut o alt fel de scriere pentru clasa I. In anul şcolar trecut, de pildă, s-a folosit scrierea verticală simplificată, anul acesta cea oblică simplificată, care mi se pare mult mai indicată, mai avantajoasă.

Inv. Constanța Voicu Sint si eu de aceeaşi parere. Am predat timp de 17 ani scrierea caligrafică greoaie, cu multe arabescuri, pe care o știți, am predat apoi literele dispuse vertical (scrierea dreaptă), iar din anul şcolar curent, conform noilor dispoziții, am aplicat scrierea oblică simplificată (inclinată la 20°), care este mult superioară celor precedente.

Rep.: Aşadar, scrierea verticală prezintă unele inconveniente. Vreji să le formulați?

a-

Inv. C.V. Sint mai multe. Caietul trebuie tinut pe bancă drept, mira care scrie să fie perpendiculară pe foaia de hirtie, fără sprijinul antebrațului, ceea ce e destul de incomod. In plus, ceastă poziție cere elevului să se opintească си ambele picioare pe stinghia băncii, lucru imposibil pentru micuții de 6 ani. La scrierea inclinată, însă, ei țin picioarele pe duşumea şi chiar dacă stau cu corpul sub un unghi oarecare in raport cu banca, poziția aceasta nu este dăunătoare fizicului. Scrierea verticală este totodată mult mai înceată, literele se cer prea mult rotunjite, sint inegale etc.

Prof. D.D. Scrierea verticală prezintă dezavantaje si de alt ordin. Mai întii, fiind ceva nou, trebuie învățată de insuşi învăţătorul care o predă. Se-ntimplă apoi ca elevul de clasa I să aibă frați mai mari, deprinşi cu altfel de scriere; ca să nerd mai vorbim de părinți. Aceştia îl vor influența, evident, şi oricit s-ar zbate scoala pentru... verticalitate, scrierea tot se va inclina pînă la urmă. Rep. : Elevii din clasa a II-a cărora li s-a predat acest caracter de scriere il mai păstrează inca?

Inv. C.V.: In foarte mică măsură. Doar 5-6 elevi mai scriu vertical. Ceilalți înclină literele fie spre stinga, fie spre dreapta.

Rep. Nu credeţi că ar fi bine ca predarez scrierii să fie lăsată la latitudinea fiecărui învă ţător ?

Prof. D.D.: Nu; ar fi o aberaţie. Există încă foarte multe cadre didac tice la noi, mai virstnice, deprinse cu scrierea caligrafică, înceată şi cu multe înflorituri scriere, evident, depăşită pentru zilele noastre. As propune să se mențină actualul sistem de litere oblice simplificate (inclinate la 20°) sistem optim, după părerea mea. Eu pe lingă meseria de profesoară... sint şi mamă. Am un copil in cl. I, care nu intimpină nici un fel de dificultate la această scriere, pe care o practică cu ușurință, cu plăcere. As propune, deci, să se mențină acest caracter de litere. Iar dacă se vor mai face experimente, să 2226 se generalizeze înainte de a se constata eficiența lor. Inv. C.V. Şi eu propun să se mentină scrierea oblică simplificată, din momentul de față, care mi se pare cea mai indicată. Altfel, dacă din toamnă se va schimba din nou, vom avea iarăşi dificultăți. Gindiţi-vă, de pildă, la elevii repetenti (căci sint şi din aceştia), care vor trebui să-şi restructureze scrisul, sau la elevii din clasele III-IV, care ne intreabă, nu fără ironie, cind văd scrisul celor din clasa I:,,Aşa se scrie acum ?!".

O discutie similară am avut şi la Școala generală nr. 19, cu învățătoarea Filofteia Smarandoiu. Concluziile domniei sale se aseamănă, în bună parte, cu cele ale interlocutcarelor noastre de la Școala generală nr. 52. Intrucit nu. socotim problema epuizată, aşteptăm şi alte opinii ale cadrelor didactice din țară pe această temă.

— D. Rachici


Articol apărut în Tribuna școlii, 4 iunie 1970 [AD].

Ultima actualizare: