Scrierea oblică simplificată

Institutul de științe pedagogice a experimentat predarea scrierii oblice simplificate, folosind instrumentele moderne de scris — pixul sau stiloul.

Literele modelului simplificat se scriu cu fir uniform, fără gros-subțire. Literele mari se scriu fără bucle, fără linii boltite și spirale. Linia mediană se scrie oblic, dar fără șerpuiri. Înclinarea literelor este de 20°. Unele litere mici au fost simplificate (x, z). La literele mici s-a păstrat elementul de sprijin de la început, pentru a ajuta pe școlari să facă legături corecte. Ca proporție, literele cu prelungiri în sus sau în jos sînt egale cu literele mari. Se consideră că sim plificarea literelor și proporțiile stabilite vor ușura procesul de însușire a scrierii de către școlarii de șase ani și vor garanta o scriere lizibilă, estetică și rapidă, calități care se cer unui scris corespunzător exigentelor școlii de azi.

Supunem modelul unei analize critice argumentate a cadrelor didactice de la clasele I-IV și a profesorilor de desen și caligrafie. Observațiile vor fi trimise Institutului de științe pedagogice (str. Sfinții Apostoli, nr. 14, sectorul 6, București) pînă la data de 1 iulie a.c.


Articol apărut în Gazeta Învățămîntului, 30 mai 1969 [AD].

Ultima actualizare: