Consfătuire cu învățătorii

La 13 ianuarie a.c. a avut loc la Ministerul Invățămîntului o consfătuire de lucru în legătură cu rezultatele experimentului privind sistemul de scriere verticală simplificată și cu unele probleme ale predării la clasele I-IV. Au participat un număr de peste 60 de învățători care în anii școlari trecuți au experimentat scrierea verticală simplificată, precum și reprezentanți ai Institutului de științe pedagogice, ai Editurii didactice și pedagogice, ai presei pedagogice. La consfătuire a participat de asemenea prof. dr. Florica Bagdazar, inițiatoarea experimentului privind scrierea verticală simplificată.

După ce numeroși participanți și-au prezentat opiniile cu privire la programele și manualele folosite în prezent la clasele I-IV, precum și rezultatele obținute în experimentul privind introducerea sistemului scrierii verticale simplificate, conf. univ. Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului, a vorbit despre preocupările actuale ale ministerului cu privire la ridicarea nivelului întregii activități ce se desfășoară la clasele I-IV, despre extinderea experimentului privind scrierea verticală în anul Şcolar 1969-1970, precum și despre organizarea unui experiment privind scrierea oblică simplificată, în cadrul ansamblului de măsuri care au ca scop perfecționarea învățămîntului de cultură generală în lumina Directivelor C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului în țara noastră.

O relatare asupra opiniilor și concluziilor exprimate la această consfătuire va fi publicată într-unul din numerele noastre viitoare.


Articol apărut în Gazeta Învățămîntului, 17 ianuarie 1969 [AD].

Ultima actualizare: