Analiza textului

Comenzile de mai jos se rulează în consola browserului pe pagina unei cărți, și vor pune rezultatul în clipboard.

Extragerea de cuvinte distincte

Pentru a obține lista de cuvinte distincte, sortate alfabetic:

copy([...new Set(document.body.textContent.split(/\s+|[.,:;()]/).filter(v=>v))].sort().join('\n')) 

Frecvența cuvintelor

Pentru a obține lista de cuvinte distincte împreună cu frecvența lor, nefăcînd distincția între minuscule și majuscule:

copy((arr => [...new Set(arr)].map(v => [arr.filter(it => it === v).length, v]).sort((a,b) => b[0] - a[0]).map(it => `${it[0]} ${it[1]}`))(document.body.textContent.split(/\s+|[.,:;()]/).filter(v => v).map(v => v.toLowerCase())).join('\n'))