Typographica: arta tiparului și designul grafic în spațiul românesc

Sari la Cărți · Periodice · Lucrări de referință · (Câteva) Traduceri · Planșe · Probare de literă

# Cărți

Virgil Molin

Virgil Molin, Licențiat în arte grafice (Lipsca–Germania). Născut la 27 Nov. 1898 în comuna Cârnecea, jud. Caraș (Banat). Face parte din Comitetul de direcție al Inst. de arte grafice „Scrisul Românesc” și este prim-redactorul revistei „Grafica Română” din Craiova, autorul acestui Album și altor lucrări de specialiate.

(Album Memorativ, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1926)

Virgil Molin a decedat în 1968 la Craiova (conform Bibliotecii Județene Dolj).

Vocabularul tipografului

Reclamă la Vocabularul tipografului român în Grafica română, Anul II, № 20, August 1924.

Virgil Molin, Vocabularul tipografului român, Craiova, 1923.

Virgil Molin, Vocabularul tipografului, Ediția a II-a, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1928. Catalog UCV

Virgil Molin, Vocabularul tipografului, Editura Uniunea Camerelor de Muncă, 1940. Volumul № 8 din colecția Biblioteca de tehnică și artă meșteșugărească.

Extrase: Graphic Front

Colecțiune de lucrări grafice

Virgil Molin, Colecțiune de lucrări grafice, [Craiova?], [1924 sau înainte].

Construcția de caractere

Virgil Molin, Construcția de caractere (scriere și desen), Editura autorului, 1926.

Extrase: Graphic Front

Cartea tipografului

Virgil Molin, Cartea tipografului. Vol. 1, Litera și uneltele culegătorului., Editura Uniunea Camerelor de Muncă, 1939. Volumul № 4 din colecția Biblioteca de tehnică și artă meșteșugărească.

Extrase: Graphic Front

Lexicon grafic

Virgil Molin, Lexicon grafic, Editura autorului, 1948.

24p, conține prefața și definițiile cuvintelor de la A la Alfabet. Conform observației lui Dan Simonescu în prefața cărții Din istoria și arta cărții. Lexicon, se pare că acest prim caiet al Lexiconului grafic este și singurul pe care Molin îl publică.

Afișul artistic

Virgil Molin, Afișul artistic, [Craiova?], [1929 sau înainte].

Album memorativ

Virgil Molin, Album memorativ cuprinzând biografia și portretele oamenilor de seamă din industria și arta tiparului, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1926.

Xilografia

Virgil Molin, Xilografia, [Craiova?], [1929 sau înainte].

„Istoricul și tehnica acestei arte reproductive, cu numeroase clișee și planșe.”

Lapsus Correctoris

Virgil Molin, Lapsus Correctoris, [Craiova?], [1929 sau înainte].

„Un istoric al greșelilor de tipar.”

Zincografia

Virgil Molin, Zincografia, [Craiova?], [1929 sau înainte].

„Noțiuni pentru tipograf.”

Cartea elevului tipograf

Virgil Molin, Cartea elevului tipograf. Manual practic pentru elevii culegători de litere (zețari) și pentru școlile speciale: Anul I., Editura Autorului, București, [1929 sau înainte]. Catalog UCV

Desvoltarea tehnică la începuturile tiparului

Virgil Molin, Desvoltarea tehnică la începuturile tiparului, Editura „Grafica Română”, Craiova, 1926. Catalog UCV

Arhaic românesc / Chenare naționale

Virgil Molin / Craiova, Arhaic românesc; Bugra / București, Chenare naționale. Sursă imagine: Okazii.

O reclamă în cartea Arhaic românesc / Chenare naționale face referire la alte publicații ale autorului.

Încercări de lexicografie tipografică

Virgil Molin, Încercări de lexicografie tipografică. Pe marginea unui început de vocabular tipografic al lui Petre Ispirescu, Revista „Limba Română”, nr. 2/1965 (partea I) și nr. 3/1965 (partea II).

Răsfoiește Partea I, Partea II

Călăuza pentru studiul typograficu

Const. P.-Conduratu, Călăuza pentru studiulu typograficu continênd principii teoretice și practice prelucrate, Typografia C. P.-Conduratu, Bucuresci, 1876.

[Anticariat Unu]

Manual grafic

Iosif R. W. Krannich, C. Rasidescu (prefață), Manual grafic, „Cartea Românească”, București, 1928.

Descarcă: Biblioteca Digitală a Bucureștilor

Un mic istoric al tipografiilor din România

D. C. Ionescu, Un mic istoric al tipografiilor din România, [1929 sau înainte].

Istoria unei cărți

Apărută inițial în două părți (prima în 1934, iar a doua în 1936), este reeditată în 1944 într-un singur volum.

Vasile Romanescu, C. Rasidescu (prefață), Istoria unei cărți. Operă completă., Tiparul „Cartea Românească”, București, 1944.

Descarcă: Internet Archive

Istoria editurii românești

Nicolae Th. Ionnițiu, Istoria editurii românești, Cartea Românească, București, 1943.

Tehnologie grafică

Ing. Alexandru D. Bunescu, Tehnologie grafică, Imprimeria Națională, București, 1943. Apărută pe părți în caietele Artei și tehnicii grafice.

Tehnoredactarea

Tehnoredactarea. Noțiuni elementare de prezentare grafică și poligrafică a cărții, Editura Tehnică, București, 1954.

Culegătoria de litere

Mașini de imprimat

Publicitatea și reclama în comerțul socialist

Supracoperta și coperta interioară.

T. Pavel, Publicitatea și reclama în comerțul socialist, Editura Științifică, 1962.

Afișul românesc

Gheorghe Cosma, Afișul românesc, Editura Meridiane, 1980.

Colecția STAS: Editură și poligrafie

Biblioteca Standardizării, Seria Tehnică A.

Edițiile din anul 1966 (prima imagine) și 1974 (a doua imagine).

Mic lexicon de termeni tipografici

Dinu Dumbrăvician, Mic lexicon de termeni tipografici, Editura UNArte, București, 2016. ISBN: 978–606–720–073–7

Răsfoiește pe ResearchGate.

# Periodice

# Almanach Tipografic

1897–1902[?]

Răsfoiește pe Biblioteca Digitală Națională.

# Artă și tehnică grafică

1937–1940.

„Artă și tehnică grafică”, caietele 1–13.

Buletinul grafic

Apare 1936–1939? la București.

Buletinul grafic, revistă de cultură profesională a Școalei de perfecțiuonare în artele grafice din București.

# Grafica română

Apare 1923–? la Craiova.

Grafica română, revistă pentru desvoltarea artelor grafice române. Apare lunar sub conducerea unui comitet: Em. Tătărescu, L. Samitca, V. Molin. Prim–redactor: Virgil Molin.

Din 1931, Graficei române i se adaugă suplimentul Publicitatea. Cele două reviste apar sub titlul Grafica română și Publicitatea.

№ 94–96, August–Decembrie 1931;

Almanahul Graficei Române

Apare 1924–1931[?].

Almanahul Graficei Române pe anii 1924, 1926, 1927, 1929 și 1931.

Accesează pe: Biblioteca Digitală a Bucureștilor, Biblioteca Digitală Națională

Tehnica grafică

Tehnica grafică, nr. 1 / 1956, Editura Tehnică, București.

Reclama și tehnica comercială

Cîteva numere din revista „Reclama și tehnica comercială”.

FOI

Un proiect editorial al Graphomat (Andreea Popescu, Mihai Popescu, Andra Pavel).

Primele patru numere ale revistei FOI.

Răsfoiește pe issuu: FOI 1, FOI 2.

# Lucrări de referință

Pagini din istoria cărții românești

Dan Simonescu, Gheorghe Buluță, Pagini din istoria cărții românești, Editura Ion Creangă, București, 1980.

Cărțile Graphic Front

Cele trei volume din seria „Grafică fără computer”.

Designul grafic și literatura română pentru copii

Cristian Cheșuț, Designul grafic și literatura română pentru copii, Editura Limes, Cluj–Napoca, 2008. ISBN 978–973–726–116–6.

# (Câteva) Traduceri

Robin Williams, Adrian Pascu (trad.), PC-ul nu este o mașină de scris, Editura ALL, București, 1996. ISBN 973–9229–21–2. MAC-ul nu este o mașină de scris, Editura ALL, București, 1996. ISBN 973–9229–22–0.

David Dabner, Design grafic. Principiile și practica designului grafic., Editura RAO, București, 2005.

# Planșe

Inițiale, litere ornate, chenare și înflorituri din documente muntene și moldovene din veacul XVII-lea și XVIII-lea

Culese și reproduse de Magdalena N. Iorga, imprimat la „Scrisul Românesc” Craiova, 1928–1929.

# Probare de literă

[Renașterea Națională a Bucovinei, 1941]

32 pagini

[An necunoscut]

Întreprinderea Poligrafică Craiova

Modelar de litere, Întreprinderea Poligrafică Craiova, 1959.

Turnătoria de literă București

Probar de literă, Turnătoria de literă, București, 1974.

Întreprinderea Poligrafică „Informația”

Probar de litere, Întreprinderea Poligrafică „Informația”, [fără an].

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”

Probar de litere (1988)

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, Probar de litere. Paginație săptămînale, 1988.