Typographica: Probare de literă

Feliul a tuturor slovelor rumânești care să află în typografia lui Petru Bart în Sibii

Pagina de titlu a probarului din 1791. Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, fondul „Colecția de Acte fasciculare”, cota F11.

Feliul a tuturor slovelor rumânești care să află în typografia lui Petru Bart în Sibii / Specimen characterum wallachicorum existentium in typographia Petri Barth, Cibinii, 1791. 8pp.

Vezi: Liliana Popa, Oameni și cărți în Sibiul de altădată. Tipografi și tiparnițe, bibliofili și biblioteci, librari și librării în mărturii documentare, Ed. Schiller, Sibiu, 2010.

Specimen de caractere (1889)

Alexandru Pencovici (prefață), Specimen de caractere, Imprimeria Statului, București, 1889.

Se știe că, imprimeria Statuluĭ avênd nevoe de un probar în care să fie imprimate toate caracterele cu care este înzestrat acest stabiliment tipografic, d. Alexandru Pencovici, fostul director al acestui stabiliment, a luat inițiativă ca, în loc de a tipări pentru acest probar o adunătură de fraze banale, să publice cu diferite caractere de tipar cugetările regineĭ noastre, publicate la Paris sub titlul „Les Pensées d’une Reine” subt pseudoninul Carmen Silva.

Azi am primit un exemplar din acest probar care, în adevăr, pe lângă că este o operă de artă tipografică, este în acelaşi timp și o lucrare intelectuală.

În același timp am primit într’o cutiuță și un mic volum de 20—20 centimetri în care sunt publicate tot cugetările lui Carmen Silva cu litere diamant. Această delicată și gingaşă lucrare tipografică e făcută de fostul șef al atelierelor tipografiei Statului, de d. Mircea Ionescu.

Felicităm atât pe d. Pencovici pentru inițiativa luată cât și pe lucrătorii ce au executat aceste opere artistice.

Lupta, nr. 992, joi 30 nov. 1889, p. 3 [AD].

Specimen de caractere tipografice (1894)

Specimen de caractere tipografice, Ministerul de Interne, Direcțiunea Generală a Monitorului Oficial și Imprimeriei Statului, București, 1894.

Descarcă de pe Europeana (via Culturalia, după exemplarul fizic găzduit la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj).

„Răsăritul”, tipografie, legătorie

Sursă imagine: BCU Cluj-Napoca.

Probar, „Răsăritul”, tipografie, legătorie, București, 1925.

Un exemplar fizic există la BCU Cluj-Napoca, barcod RBCFG201900936.

Arhaic românesc / Chenare naționale

Sursă imagine: Okazii.

Virgil Molin / Craiova, Arhaic românesc; Bugra / București, Chenare naționale, [1926].

O reclamă în cartea Arhaic românesc / Chenare naționale face referire la alte publicații ale autorului.

Turnătoria Română de Litere, societate în nume colectiv

Sursă imagine: BCU Cluj-Napoca.

Turnătoria Română de Litere, societate în nume colectiv, București, [1927].

Un exemplar fizic există la BCU Cluj-Napoca, barcod RBCF201900933.

Sub numele Universal-Antiqua, societatea vinde literele Druckhaus-Antiqua.

Date biografice

Supliment la probarul de literă

Sursă imagine: BCU Cluj-Napoca.

Supliment la probarul de literă, Imprimeria Națională, [București], 1938.

Un exemplar fizic există la BCU Cluj-Napoca, barcod RBCFG200901997. Conține:

[Renașterea Națională a Bucovinei, 1941]

32 pagini

[An necunoscut]

Probar de litere Universul

Probar de litere, Universul, Întreprindere industrială de stat.

Întreprinderea Poligrafică Craiova

Modelar de litere, Întreprinderea Poligrafică Craiova, 1959.

Turnătoria de literă București

Probar de literă, Turnătoria de literă, București, 1974.

Întreprinderea Poligrafică „Informația”

Probar de litere, Întreprinderea Poligrafică „Informația”, [fără an].

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”

Probar de literă [f.a.]

Probar de literă (1988)

Probar de litere. Paginație săptămînale (1988)

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, Probar de litere. Paginație săptămînale, 1988.

VitoLit

Întreprinderea de mase plastice „Viitorul” Oradea, Catalog VitoLit, [fără an].

VitoLit este o gamă românească de litere transferabile, produse de Întreprinderea de mase plastice „Viitorul” Oradea ca răspuns la Letraset:

Mașina de imprimat litere și imagini prin transfer pe material plastic „Vitolit”, construită de un colectiv de la întreprinderea „Viitorul“ din Oradea, contribuie la reducerea importurilor de „letraset“ (seturi de litere utilizate în proiectare, grafică) cu circa 275.000 lei valută.

Scînteia, dum. 9 aprilie 1978 [AD]

Tehnologia de producție a fost dezvoltată de Tóth Lajos, Pintyák József și Bakos László începând cu 1976. Producția în serie a început în anul 1978 [AD].

Mai multe despre istoricul fabricii de mase plastice „Viitorul” pe site-ul Plastor.

Întreprinderea Poligrafică Galați

Probar de literă (1988)

Întreprinderea Poligrafică Cluj

Probar de litere (1971)

Probar de litere al Întreprinderii Poligrafice Cluj, 1971.

Ultima actualizare: