Typographica: Probare de literă

Index · Cărți · Periodice · Probare de literă · Planșe

Arhaic românesc / Chenare naționale

Virgil Molin / Craiova, Arhaic românesc; Bugra / București, Chenare naționale. Sursă imagine: Okazii.

O reclamă în cartea Arhaic românesc / Chenare naționale face referire la alte publicații ale autorului.

[Renașterea Națională a Bucovinei, 1941]

32 pagini

[An necunoscut]

Întreprinderea Poligrafică Craiova

Modelar de litere, Întreprinderea Poligrafică Craiova, 1959.

Turnătoria de literă București

Probar de literă, Turnătoria de literă, București, 1974.

Întreprinderea Poligrafică „Informația”

Probar de litere, Întreprinderea Poligrafică „Informația”, [fără an].

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”

Probar de literă [f.a.]

Probar de litere (1988)

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, Probar de litere. Paginație săptămînale, 1988.