Typographica: Probare de literă

Index · Cărți · Periodice · Probare de literă · Planșe

Arhaic românesc / Chenare naționale

Virgil Molin / Craiova, Arhaic românesc; Bugra / București, Chenare naționale. Sursă imagine: Okazii.

O reclamă în cartea Arhaic românesc / Chenare naționale face referire la alte publicații ale autorului.

[Renașterea Națională a Bucovinei, 1941]

32 pagini

[An necunoscut]

Întreprinderea Poligrafică Craiova

Modelar de litere, Întreprinderea Poligrafică Craiova, 1959.

Turnătoria de literă București

Probar de literă, Turnătoria de literă, București, 1974.

Întreprinderea Poligrafică „Informația”

Probar de litere, Întreprinderea Poligrafică „Informația”, [fără an].

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”

Probar de literă [f.a.]

Probar de literă (1988)

Probar de litere. Paginație săptămînale (1988)

Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, Probar de litere. Paginație săptămînale, 1988.

VitoLit

Întreprinderea de mase plastice „Viitorul” Oradea, Catalog VitoLit, [fără an].

VitoLit este o gamă românească de litere transferabile, produse de Întreprinderea de mase plastice „Viitorul” Oradea ca răspuns la Letraset:

Mașina de imprimat litere și imagini prin transfer pe material plastic „Vitolit”, construită de un colectiv de la întreprinderea „Viitorul“ din Oradea, contribuie la reducerea importurilor de „letraset“ (seturi de litere utilizate în proiectare, grafică) cu circa 275.000 lei valută.

Scînteia, dum. 9 aprilie 1978 [AD]

Tehnologia de producție a fost dezvoltată de Tóth Lajos, Pintyák József și Bakos László începând cu 1976. Producția în serie a început în anul 1978 [AD].

Întreprinderea Poligrafică Galați

Probar de literă (1988)