Typographica: Planșe

Inițiale, litere ornate, chenare și înflorituri din documente muntene și moldovene din veacul XVII-lea și XVIII-lea

Culese și reproduse de Magdalena N. Iorga, imprimat la „Scrisul Românesc” Craiova, 1928–1929.

Ultima actualizare: