Typographica: Periodice

Index · Cărți · Periodice · Probare de literă · Planșe

# Almanach Tipografic

Coperta pentru anul 1904.

George Filip (ed.), Almanach Tipografic, 1897–1904.

Răsfoiește edițiile din 1897 și 1902 la Biblioteca Digitală Națională.

# Grafica română

Apare 1923–? la Craiova.

Grafica română, revistă pentru desvoltarea artelor grafice române. Apare lunar sub conducerea unui comitet: Em. Tătărescu, L. Samitca, V. Molin. Prim–redactor: Virgil Molin.

Din 1931, Graficei române i se adaugă suplimentul Publicitatea. Cele două reviste apar sub titlul Grafica română și Publicitatea.

№ 94–96, August–Decembrie 1931;

Formatul evoluează în direcția caietelor anuale.

Unele exemplare disponibile la BCU Cluj.

Almanahul Graficei Române

Apare între anii 1924–1931.

Almanahul Graficei Române pe anii 1924, 1926, 1927, 1929 și 1931.

Răsfoiește la Biblioteca Digitală a Bucureștilor, Biblioteca Digitală Națională

Exemplare fizice sunt disponibile și la BCU Cluj.

Buletinul grafic

Apare 1936–1939 la București.

Buletinul grafic, revistă de cultură profesională a Școalei de perfecționare în artele grafice din București.

Numere:

Toate numerele sunt disponibile la BCU Cluj.

# Artă și tehnică grafică

1937–1940.

„Artă și tehnică grafică”, caietele 1–13.

Grafica

Apare 1945–?.

Două numere (1/1945, 1/1947) sunt disponibile la BCU Cluj.

Almanahul Dacia Traiană

Societatea Națională de Editură și Arte Grafice Dacia Traiană, Almanahul 1944, București.

Tehnica grafică

Tehnica grafică, nr. 1 / 1956, Editura Tehnică, București.

Calendarul Întreprinderii Poligrafice „Arta Grafică”

Calendarul Întreprinderii Poligrafice „Arta Grafică”, București, 1967.

Reclama și tehnica comercială

Cîteva numere din revista „Reclama și tehnica comercială”.

FOI

Un proiect editorial al Graphomat (Andreea Popescu, Mihai Popescu, Andra Pavel).

Primele patru numere ale revistei FOI.

Răsfoiește pe issuu: FOI 1, FOI 2.