Culinaria: secolul XIX (1801—1900)

Index · Secolele XVII—XVIII · Secolul XIX · 1901—1947 · 1947—1989 · 1989—prezent · Referință · Altele

200 rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești

[Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi], 1841 (Ed. I), 1842 (Ed. II), 1846 (Ed. III).

A tria ediție, Tipografia Institutuluĭ Albineĭ, Iașiĭ, 1846.

Răsfoiește a doua ediție pe Wikimedia, citește-o pe llll. Răsfoiește pe site-ul BCU Iași a treia ediție.

A treia ediție conține următorul mesaj:

Înștiințare.

Doă edițiĭ câte de o mie ecsemplare Rețetile cercate, s'aŭ petrecut în maĭ puțin de un an. Lipsa acesteĭ cărțĭ atât de neapărată pentru fiește cine simțindusă, iată se publică a 3 ediție, în care s'aŭ îndreptat toate greșalele câte scăpaseră la cele din tâĭ doă edițiĭ.

Ediții moderne

Editura Dacia, Cluj, 1973.

Editura GastroArt, București, 2019.

Rețete cercate în număr de 500

Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mare a lui Robert, întâiul bucătar a Curții Franției, potrivit pentru toate stările, Post. Manolaki Drăghici, Tipografia Institutul Albineĭ, Iașiĭ, 1846. BAR II 265059.

Tradusă după La Grande Cuisine simplifiée, art de la cuisine nouvelle, mise a la portée de toutes les fortunes.

Ediții moderne

Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mare a lui Robert, Editura Opera Magna, 2005.

Maria Maurer

Carte de bucate. Coprinde 190 rățete de bucate, prăjiturĭ, creme, spume, jalatine, înghețate, și cum se păstrează lucrurĭ pentru iarnă. Toate alese și încercate de o prietină a tuturor femeilor celor casnice. Bucureștĭ, Tipărit în Tipografia luĭ Iosef Copainig, 1849.

Alte ediții

Citește ediția a V-a pe llll.

Surse bibliografice

Sursele sunt incoerente cu privire la anii edițiilor.

Dimitrie Iarcu

În prima ediție din 1865 apar următoarele date:

1849: III. Carte de bucate (190 reçete) din țéra Română, ed. 3, 10 p. 90 uă amică, (M. Mauger) [sic], Buc. Copaĭn.

1851: IV. Carte de bucate (190 recete) alese și înserată de o amică a tutorŭ femeilorŭ celorŭ casnice (1846), Bucurescĭ.

1863: III. Carte de bucate (190 feluri) edit. 4, 12⁰ p. 80 (1949, 51) edit. G. Ioanid

În supliment, adică lista de cărți găsite în timpul tipăririi catalogului (p. 112):

1851: III. Carte de bucate (190 recepte), allese și încercate de uă priet. a fem. casnice (1849, 63)

Într-o listă de sugestii pentru întocmirea unei mici biblioteci personale (p. 118), apare:

Carte de bucate (1949, 51, 63, 65) … (ed. Iónin, Iónid, Rusu)

În cea de-a doua ediție din 1873, avem următoarele date:

1849: III. Carte de bucate din țérra Română (190 recete) ed. 3, (1851, 1863) 12 p. 90 … (Maria Maurer)

1851: I. Carte de bucate (190 recete) alese și încercato de uă amică a tuturor femeilor casnice (1846, 49, 63), Bucuresci.

1863: III. Carte de bucate (190 feluri) ed. 4, 12 p. 80 (1949, 51), ed. G. Ioanid

Într-o listă de sugestii pentru întocmirea unei mici biblioteci personale (p. XX), apare:

Carte de bucate (1949, 51, 63, 65) … (ed. Iónin, Iónid, Rusu)

Bibliografia românească modernă

BRM: 35380. ~ *Carte de bucate (190 recete) alese şi încercate de uă amică a tuturor femeilor casnice [Maria Maurer]. Bucuresci, 1846. (Iarcu, p. 61)

BRM: 35381. ~ Carte de bucate. Coprinde 190 răţete de bucate, prăjituri, creme, spume, jalatine, îngheţate şi cum se păstrează lucruri pentru iarnă. Toate alese şi încercate de O Prietină a tutulor femeilor celor casnice [Maria Maurer]. Ed. II. Tipărită cu cheltuiala D. G. Ioanid. Bucureşti (Tipărită în Tipografia lui Iosef Copainig), 1849. (20,5 x 13). 90 p. 3 sfanţihi. (II 119601) Cu alfabet de tranziţie. Autorul, în prefaţă. Ed. I a apărut în 1847.

BRM: 35382. ~ *Carte de bucate (190 feluri), [de Maria Maurer]. Ed. IV. 12°. 80 p. Bucureşti (Rasidescu), 1851. (Iarcu, p. 61 şi 100)

BRM: 35383. ~ *Idem, ed. Gh. Ioanid. Bucuresci (Rasidescu), 1863. (Iarcu, p. 61 şi 100)

BRM: 35384. ~ Carte de bucate. Coprinde 190 răţete de bucate, prăjituri, creme, spume, jalatine, îng[h]eţate, şi cum se păstrésă lucruri de iarnă, toate alese şi încercate de O prietenă a tuturor femeilor celor casnice [Maria Maurer]. Ed. V. Bucuresci, Librariu Editoriu G. Ioanid & A. Spirescu (Tip. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1870. (18,5 x 12,5). 80 p. (I 120212) Textul cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Autorul, în prefaţă. Tipografia, pe v. p. de titlu.

Ediții moderne

Maria Maurer, Simona Lazăr (ed.), Carte de bucate, Editura GastroArt, București, 2019.

Bucătăria română

Christ Iónnin, Bucătăria română. Carte coprind̦ĕtóre de maĭ multe rețete de bucate și bufet., Bucurescĭ, Typographia Stephan Rassidescu, 1865.

Ediții moderne

Christ Iónnin, Simona Lazăr (ed.), Bucătăria română. Carte coprinzătoare de mai multe rețete de bucate și buffet., Ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura GastroArt, București, 2019.

Buna menageră, carte de bucate practică

Ecaterina Steriady (Colonelu), Buna menajeră, Typographia Otto Bielig, Galați, 1871.

BRM: 65203. ~ Buna menajeră de Ecaterina Steriady (Colonelu). Galați (Typ. Otto Bielig), 1871. (23 X 15). 3 f, II, 320, 14 p. cu il.(II 409499)

Vezi și: Anticariat Unu (arhivat), Dilema Veche.

Alte ediții

Ecaterina Steriad (Colonel), Buna menageră. Carte de bucate practică, Edițiunea II-a corectată, adăugită și ilustrată cu 50 figuri, Editura Librăriei Socecu & Co., Bucuresci, 1874.

BRM: 65204. ~ Idem. Ed. II. Corectată, adăugită și ilustrată cu 50 figuri. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & C-ie. 1874. (22,5 x 15). 11, 310, IX p. cu il. (II 709940)

Ecaterina Colonel Steriad, Edițiune nouă, revăzută, înavuțită și ilustrată cu mai multe figuri, Editura Librăriei Leon Alcalay, București, 1907.

Ecaterina Colonel Steriad, Ediție nouă, revăzută complect, de L. N., și ilustrată cu mai multe figuri, Editura Librăriei Alcalay & Comp., București, 1914.

BRM: 65206. ~ Idem. Ediție nouă revăzută complect de L. N. și ilustrată cu mai multe figuri. București, Editura Librăriei Alcalay & Comp. (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), 1914. (24 x 17,5). VIII, 348 p. cu il. (II 36637)

Pe copertă titlul: Buna menajera. Carte de bucate practică conținînd Bucătăria Română, Franceză, Germană. Tot felul de prăjituri, dulcețuri, înghețate precum și bucătăria vegetariană.

[Pot fi L. N. inițialele Laurei Nădejde?]

Ecaterina Colonel Steriad, Ediție nouă, revăzută complet de L. N., Editura Librăriei „Universala”, Alcalay & Co., București, 1926. [Anul apare pe cotor.]

Fișă din catalogul BCU Cluj.

BRM mai cataloghează și următoarele ediții, plus nota biografică:

STERIADI, ECATERINA (1850-1900)

65205. ~ *Idem. Ed. III. corectată, adăogată și ilustrată cu 20 figuri. Galați (Tip. Nebunnelli), 1883. 8°. 336 p. 5 lei. (BR, 4, 5, 6 (1882, 1883, 1884), p. 25)

65207. ~ Idem. Ediție nouă revăzută complect de L. N. și ilustrată cu mai multe figuri. București, Editura Librăriei Alcalay & Comp. (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1918. (23,5 x 16). VIII, 347 p. cu il. 6 lei. (II 108464)

Bucătărésa națională

J.C. Hințescu, Brașov, 1874. [WorldCat]

Reclamă pentru cartea „Bucătărésa națională” pe ultima pagină a cărții „Proverbele Românilorŭ” (Sibiu, 1877) de același autor.

Vezi: Coperta I, Coperta IV, Pagina de titlu — via Rețete vechi (arhivat).

Ediții moderne

J. C. Hințescu, Simona Lazăr (ed.), Bucătăreasa Națională. Carte de rețete din Ardeal, Editura Gastroart, București, 2019.

Die Siebenbürgische Küche

Die Siebenbürgische Küche [Bucătăria transilvăneană], Elise Fröhlich.

Sechste Auflage [ediția a șasea], 1910. [Copertă: Europeana]

Ediții moderne

Ruxandra Stănescu (trad.), Bucătăria transilvăneană, Editura Armanis, Sibiu, 2020. Traducere după Fünfte Auflage [ediția a cincea] din 1897.

Bucătăria modernă

M. S., Bucătăria modernă cu o introducere despre hygiena bucătăriei. Alcătuită după recete încercate și potrivit cu cele mai bune cărțĭ de bucate franceze, germane și române., Bucurescĭ, Editura Librăriei Socecŭ & Comp., 1881.

Cele trei bucătării principale

Cele trei bucătării principale sau Bucătăria română, francesă și germană. Carte lucrată după cele mai moderne scrieri culinare, care, pe lângă mulțimea recetelor ce coprinde, se recomandă bunelor menagere pentru modul cel mai înlesnitor și practic de a le prepara. Bucate, prăjiturĭ, dulcețurĭ, conserve, licorurĭ, siropurĭ și diferite alte preparațiunĭ pentrŭ trebuințele caseĭ., Editura Tipo–Litografiei Dor. P. Cucu, Bucuresci, 1887.

Vezi: Okazii (arhivat).

Alte ediții

Cele trei bucătării principale sau Bucătăria română, francesă și germană. Carte lucrată dupĕ cele maĭ moderne scrieri culinare, care, pe lêngă mulțimea recetelor ce coprinde, se recomandă bunelor menagere pentru modul cel înlesnitor și practic de a le prepara. Bucate, prăjiturĭ, dulcețurĭ, conserve, licorurĭ, siropurĭ și diferite alte preparațiunĭ pentru trebuințele caseĭ. Bucătăria de toată mâna incepênd de la cea mai simpla si economica pêna la cea mai lucsoasa., Editura Tipo–Litografieĭ Dor. P. Cucu, Bucuresci, 1894.

BRM: 11815 • Idem. București, Edit. Tipo-Lit. Dor. P. Cucu, 1897. (21 x 12,5). 1 f., II p., p. 5-212. (II 408724)

Regina bucătăriei

BRM: X. X., Regina bucătăriei sau Bucătăria universală pentru sănătoși și bolnavi. Rețete complecte pentru ori-ce mâncări, prăjituri, cofeterie, licheuri și altele., Edit. tip. Universul, Luigi Cazzavillan, București, 1888

Simona Lazăr îl identifică pe autorul din spatele pseudonimului X. X. ca fiind Constantin Bacalbașa, pe baza mai multor similarități stilistice.

Alte ediții

X. X., Regina bucătăriei sau Bucătăria universală pentru sănătoși și bolnavi, Editura Tipografiei „Universul”, București, 1900.

Regina bucătăriei […]. Ediție nouă revăzută și adaogită, Editura Societății Anonime „Universul”, București, 1926.

# Igiena țĕranului

Dr. N. Manolescu, Igiena țĕranului. Locuința, iluminatul și încăld̦itul ei. Îmbrăcămintea, încălțămintea. Alimentațiunea țĕranului în deosebitele epoce ale anului și în deosebitele regiuni ale țĕrei., Bucuresci, Lito-tipografia Carol Göbl, 1895.

Noua carte de bucate

M. S., Noua carte de bucate conținînd peste 2000 de rețete încercate din bucătăria tuturor popoarelor civilisate lucrată și aranjată în ordine alfabetică, Bucuresci, Editura Librarieĭ Socecu & Comp., 1899.

Vezi Anticariat Unu (arhivat).

Alte ediții

BRM: 10594. • Noua carte de bucate, conținând peste 2000 de rețete încercate din bucătăria tuturor popoarelor civilizate, lucrată și aranjată în ordine alfabetică de Dna L. I. S. [sic] București, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (20 x 13). 511 p. 3,50 lei. (I 10516)

Reeditată în anii 1920. Ultima cifră a anului este ilizibilă. Vezi Anticariat Unu (arhivat).

Poftă bună!

BRM: 26592. ~ Poftă Bună! Carte de bucate. De Zotti Hodoș. Partea I. Ed. nouă. Caransebeș (Tipografia diecesană), [1899]. (15 x 10). 256 p. (I 109656). Anul, la p. 3.

BRM: 26592a. ~ Idem. Partea II. Carasebeș, [Edit. Bibl. Noastre] (Tipografia Diecezană), [1900]. (15 x 10). 80 p. (Biblioteca Noastră, nr. 32-33) (I 109656)

BRM: 26593. ~ *Idem. Caransebeș (Tip. și libr. diec), 1902. 8°. 256 p. 2 cor. (Tr, 34(1903), nr. 3, mai-iunie, p. 161: Prod. lit. pe 1902)

Citește: O carte de bucate din belle époque. Poftă bună! de Zotti Hodoș (Tipografia Diecezană, Caransebeș, 1899, 1900)

Alte titluri

Deocamdată neidentificate:

BRM: 10593 • Noua Carte de bucate, sau adevărata bucătăria română, practică, plăcută și economică. Culesă și întocmită de mai multe bune menagere din societatea acestui oraș. Conținând: Recete de economia domestică, conserve, licori, dulceți, prăjituri, supe, bucate, mâncări reci, lăpturi, etc.; precum și ștersul cuțitelor[!] și a tutulor uneltelor culinare, cu diferite instrucțiuni despre datoriele unei bune menagere. Galați, Librăria G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Națională), [1880?]. (20 x 12). 182 p. (BCU-Iași II 9332) Lipsă coperta. Datat după: RoL, 4(1880), nr. 917, iun. 24, p. [3]: Bibliogr. ; BR, 2(1880), nr. 6, iun., p. 191.